Elteks Group OÜ loodi 2007. aastal eesmärgiga asutajate jõupingutused ühendades ehitusalal läbi lüüa. Esimesel tegevusetapil ehitati munitsipaal- ja äriobjekte, püüdes pideval edasiliikumisel põhineva arenguplaani alusel suurendada firma üldkäivet. Firma kujunemisperioodil omandati märkimisväärseid kogemusi erineva keerukusastmega inseneri- ja üldehitustööde tegemisel, moodustus meeskond ja teeniti välja püsiklientide usaldus. Meie projektide geograafiline haare laienes ka naaberriikidesse.

Soov laieneda ja hõivata suuremat turuosa tingis Elteks Group OÜ jaoks vajaduse teha ehitustöid mitte üksnes Eesti suurte ehitusfirmade alltöövõtjana, vaid ka eratellijatele ja korteriühistutele. Seetõttu otsustati pakkuda lisaks kinnisvarahooldust.

Töö ehitussektoris on väga vastutusrikas ning nõuab partnerite ja erinevate valdkondade asjatundjate ühist tegutsemist. Koostöö ühes valdkonnas võib areneda edasi ühisprojektideks sidusvaldkondades. Selliseks koos uute partneritega käsile võetud projektiks sai töötajate Hollandisse saatmise korraldamine, kus neid rakendavad sellised suurfirmad nagu Groenflex ja Blue Personeels.

Täpselt püstitatud arenguorientiirid  ja õigete prioriteetide paikapanemine võimaldasid Elteks Groupil koondada eraldi segmendiks veel ühe ulatusliku tegevussuuna – saematerjalide Eestist Araabia riikidesse eksportimise.

Ettevõtte juhtimisprotsesside optimeerimiseks rakendatud jõupingutused ja asjatundlik lähenemine projektide realiseerimisele avaldasid vältimatult mõju ka osutatavate teenuste kvaliteedile ja ettevõtte tegevusele tervikuna. Nii näiteks sai Elteks Group OÜ kõiki tegevussuundi edukalt arendades 2009. aastal kvaliteedijuhtimise ISO : 9001 sertifikaadi, mis annab tunnustust ettevõtte süstemaatilisusest.

2009. aasta augustis võttis firma juhtkond teenustevaliku laiendamise huvides vastu otsuse moodustada tütarettevõtted ja oma põhilised tegevusliigid nende vahel ära jaotada. Kontsern Elteks Group OÜ hõlmab nelja ettevõtet: Elteks Ehitus OÜ, Elteks Haldus OÜ, Elteks Trade OÜ ja Elteks Metall OÜ.

Erinevates ehitusvaldkondades eesrindlike kogemustega Elteks Group OÜ praegune roll on tagada oma tütarettevõtete jätkusuutlik areng, kehtestades neile õige strateegia, koordineerides nende jooksvat tegevust ja omavahelist koostööd ning valides ja koolitades neile välja kvalifitseeritud töötajaid.