Millega saab Elteks Metall OÜ anda oma tööle garantii? 

 • Sertifitseerimiskohustusega mahutite ja muude toodete korpuste, komponentide ja siseseadmete keevitustöid teostavad atesteeritud keevitajad.
 • Kõik Elteks Metall OÜ tooted on valmistatud sertifitseeritud materjalidest ja komponentidest.  Tooraine valikul lähtume lisaks projekti eripärale ja vajadustele ka normatiividest, veendume eelnevalt hankijate usaldusväärsuses.
 • Elteks Metall OÜ töötab rahvusvahelise kvaliteedisüsteemi standardite järgi:

  - emaettevõttele Elteks Group OÜ´le on omistatud ISO 9001 sertifikaat

  - emaettevõttele Elteks Group OÜ´le on omistatud ISO 3834-2 sertifikaat

  - emaettevõttele Elteks Group OÜ´le on omistatud ISO 1090 sertifikaat

 • Valdkonna-alane kogemus aastast 2007.
 • Meie emaettevõte Elteks Group OÜ oma MTR poolt väljastatud tegevus lubasud:

  - Renditööjõu vahendamine

  - Gaasipaigaldise ehitamine

  - Gaasitööd

  - Surveseadmetööd

  - Ehitamine

  - Omanikujärelevalve

  - Ehitusjuhtimine

 • Suurprojektide kogemus ja referentsid. Vaata lisa siit